Aboneaza-te la newsletter pentru Cataloagele Online gratuit!Vezi cataloagele online >
Livrare gratuita pentru comenzi cu valoare de 499 RON.Vezi produse >

Politica de confidentialitate

 

 

Confidențialitate

Politica privind confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal

CARSUPREME S.R.L.

Urmărim să asigurăm confidențialitatea şi protecţia tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.

I. CE ÎNSEAMNĂ DATE CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului European nr. 679/2016 (GDPR): datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane (nume și prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă de e-mail, număr de act de identitate, număr permis de conducere, etc.)

II. CE DATE ȘI CUM COLECTĂM INFORMAȚII FURNIZATE DE DVS.

Datele pe care le transmiteți dvs. către noi în format fizic, telefonic, prin poştă sau prin e-mail.

DATE CULESE ÎN MOD AUTOMAT

Nu se colecteaza date de trafic (ex. adrese IP).

Folosim module cookie, pentru a îmbunătăți navigarea vizitatorilor și pentru a măsura eficiența site-ului.

Preluăm conținutul și informațiile pe care le oferiţi când utilizaţi serviciile noastre, inclusiv când vă creaţi un cont pe site-ul nostru.

Colectăm informații despre modul în care utilizati serviciile noastre, informațiile de contact pe care ni le oferiţi.

În cazul în care utilizati serviciile noastre pentru achiziții, colectăm informațiile despre achiziția respectivă (modalități de plată, numărul cardului și alte informații despre card, precum și alte informații despre cont și informații de facturare, livrare și contact). Datele sunt prelucrate in confidentiale de catre CARSUPREME S.R.L. şi nu vor fi transmise catre terte parti (cu exceptia firmei de curierat Nemo Express sau Fan Courier Express, care efectueaza livrarea produselor si mobilPay in cazul platilor efectuate online). Datele personale ale clientilor sunt necesare pentru admi-nistrarea comenzii si prelucrarea ei in cele mai bune conditii (cuprinzand metodele de comunicare si livrarea), ele neputand face obiectul unei vanzari sau instrainari de orice fel catre o terta societate.

Dupa completarea formularului de inregistrare, utilizatorul va primi un cont si o parola pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este in intregime responsabil pentru pastrarea confidentialitatii asupra numelui de cont/adresei de e-mail si a parolei asociate. De asemenea, utilizatorul este in intregime responsabil de toate activitatile si informatiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat.

III. CUM ȘI DE CE PRELUCRĂM ACESTE DATE

Prelucrarea datelor cu caracter personal: prin mijloace automate sau neautomate şi păstrarea pe orice fel de suport (fizic sau electronic) a datelor cu caracter personal.

CARSUPREME S.R.L. PRELUCREAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN URMĂTOARELE SCOPURI:

Oferirea bunurilor și serviciilor solicitate de dvs.;
Confirmarea bunurilor și serviciilor, pe care le-ați comandat și furnizarea informațiilor suplimentare cu privire la acestea;
Pentru operațiuni de ofertare, contractare, facturare;
În temeiul legal;
Informarea cu privire la promoţii, ofertele, produse și serviciile furnizate către clienţi;
Furnizarea serviciilor destinate către dvs.;
Comunicarea cu dvs.;
Trimiterea mesajelor cu titlu de reclama (cu titlu general, pentru toti clientii), dacă nu vă opuneţi acestui lucru;
Evaluarea performanței serviciilor și produselor noastre.

IV. CUM PROTEJĂM ACESTE DATE

CARSUPREME S.R.L. a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate, privind securitatea datelor. Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. CARSUPREME S.R.L. asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea, în ceea ce privește datele cu caracter personal, utilizează metode, măsuri și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici şi procedurilor de lucru, pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare. CARSUPREME S.R.L. are încheiat un contract cu furnizorul de servicii de internet și găzduire, care asigură că, a luat toate măsurile de securitate, cum ar fi: limitarea, atât a accesului fizic şi electronic, cât și a accesului de la distanță, fiind supus periodic unui control de securitate.

CARSUPREME S.R.L. a implementat măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate strict datele personale necesare şi în scopurile şi temeiurile specificate. În ciuda eforturilor noastre nu putem însă garanta securitatea totală a acestor informații în timpul transmiterii sau stocării în sistemele noastre. În caz de încălcare a securității (incident/breşă de securitate), care v-ar pune în pericol confidențialitatea informațiile personale, ne obligăm să vă informăm imediat (prin intermediul site-ului, e-mail, apeluri telefonice, etc.).

V. DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI: INFORMARE, ACCES, RECTIFICARE, ȘTERGERE ȘI OBIECȚIE

1. DREPTUL LA INFORMARE ŞI ACCES

CARSUPREME S.R.L. are obligația de a informa şi a permite accesul persoanele vizate despre şi la procesul de prelucrare a datelor personale, mai puţin atunci când dvs. ni le-aţi furnizat sau pus la dispoziţie de bună voie.

2. DREPTUL LA RECTIFICARE

CARSUPREME S.R.L. are obligația de a modifica/corecta/completa datele cu caracter personal la solicitarea persoanelor fizice vizate sau de a oferi acestora posibilitatea actualizării acestor date.

3. DREPTUL DE PORTABILITATE A DATELOR

CARSUPREME S.R.L. are obligația ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate, să le pună acestora la dispozitie datele cu caracter personal prelucrate, într-un format structurat. Când este necesar, CARSUPREME S.R.L. va lua măsuri suplimentare pentru a verifica identitatea persoanei fizice care solicită portarea datelor cu caracter personal.

4. DREPTUL DE STERGERE (DE A FI UITAT)

CARSUPREME S.R.L. are obligația ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate, să șteargă datele cu caracter personal ale acestora, dacă nu există prevederi legale aplicabile care obligă compania să rețină acele date sau dacă nu există vreun interes legitim care să prevaleze acestui drept. După ștergerea datelor, există posibilitatea de a nu putea șterge total şi imediat toate copiile. Aceste copii vor fi eliminate cât mai repede posibil.

5. DREPTUL DE RESTRICTIONARE A PRELUCRĂRII DE DATE

CARSUPREME S.R.L. are obligația ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate și în cazul în care nu există vreun temei juridic sau interes legitim care să prevaleze, să oprească orice prelucrare de date cu caracter personal ale solicitantului. Acest lucru poate reduce posibilitățile de a beneficia de serviciile oferite.

6. DREPTUL DE OPOZITIE (DE A SE OPUNE PRELUCRĂRII DE DATE)

CARSUPREME S.R.L. are obligația ca, în cazul în care persoanele fizice se opun prelucrării datelor personale, să nu efectueze nicio activitate de prelucrare a acelor date, excepție făcând situațiile în care primează un temei juridic/legal sau un interes legitim al companiei. Persoanele fizice au dreptul de a se opune în orice moment și fără nicio justificare.

7. DREPTUL DE A SE OPUNE PROCESULUI DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate, exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a obține intervenție umană, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia, dacă s-a realizat deja un proces decizional automatizat.

8. DREPTUL DE A FACE O PLÂNGERE SAU DE ADRESARE UNEI INSTANȚE

Persoanele fizice vizate de prelucrarea datelor personale se pot adresa atât instanțelor de judecată competente cât şi la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România;

Site: www.dataprotection.ro

Ne puteți contacta și vă vom informa cu privire la informațiile personale pe care vi le prelucrăm, despre scopurile şi temeiul prelucrării. Ne puteţi contacta în legătură cu dreptul dvs. de a cere corectarea oricăror informații incorecte sau incomplete.

VI. CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA ACESTE DREPTURI

Aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei cereri fizice sau prin intermediul unui e-mail la adresa de mai jos sau prin poştă. Cererea trebuie să conțină minim numele şi prenumele, numărul de telefon și conținutul cererii.

Putem cere şi alte informaţii suplimentare necesare, pentru a vă confirma identitatea. Putem respinge cererile care sunt nejustificate, nefondate, repetitive şi abuzive.

VII. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți orice fel de întrebări ne puteţi contacta:

CARSUPREME S.R.L.

Adresa: Cluj-Napoca, Str. Plevnei nr. 42, Jud. Cluj;

Telefon: +40722 402 502, E-mail: vanzari@carsupreme.ro